TRASA

Trasa "A" závodu RACAS je dlouhá 3.540 km s převýšením cca 36.000 m!

Trasa "B" okolo Česka je dlouhá 1.950 km a má převýšení cca 25.000 metrů!

Trasa závodu vede co nejblíže hranic tak, aby byla kontinuální, ale hranice nikde nepřekračuje. Ve většině případů vede trasa po silnicích nižších tříd, pouze v případech, kde nelze využít silnice nižších tříd vede trasa po silnici I. třídy.

Celá trasa je vedená po asfaltu, avšak ten je velmi rozmanitý a některé úseky jsou poměrně rozbité, což dělá závod obtížným. Je potřeba dobře zvolit obutí kola, popřípadě v pár úsecích lze volit i gravel kolo, pokud má závodník kapacitu a možnosti. 

Před závodem dostane každý závodník podrobný routebook, kde budou detailně popsány jednotlivé části trasy včetně povrchů a dalších "nástrah". 

Závod se jede za plného silničního provozu, na trase můžou být i lokální omezení či uzavírky, je potřeba s tímto počítat. Krátké objížďky objíždí závodník po vlastní ose, u větších lze závodníka převézt v doprovodném voze (viz pravidla závodu).

Krajina v pohraničí Česka i Slovenska je velmi rozmanitá a pestrá. Od vysokých strmých kopců, přes náhorní plošiny až po větrné nížiny podél jižní hranice. Některé pasáže nabízí úchvatné výhledy, jindy vede trasa desítky kilomterů hustými lesy.

Každý účastník obdrží před startem:

  • soubor ve formátu .gpx s kompletní trasou
  • routebook s podrobným popisem trasy, povrchu silnice, převýšením, silničním provozem apod.
  • na prezentaci před startem obdrží GPS tracker pro online sledování polohy během závodu. Tato bude sdílená na webu závodu