PROPOZICE

Start ročníku 2022:

 • Dolní náměstí, Vsetín, Zlínský kraj
 • start závodu bude probíhat ve vlnách v období 17. - 20. 8. 2022

Prezentace do závodu:

 • každý závodník musí projít před startem prezentací závodníka a týmu a musí absolvovat předstartovní meeting (rozpravu). Ta se uskuteční vždy v rozpětí 12 - 24 hod před startem závodníka (týmu) do závodu
 • meetingy se uskuteční ve Vsetíně na později upřesněném místě
 • na prezentaci před závodem obdrží každý závodník (tým) vše potřebné ke startu a absolvování závodu, tedy především:
  • startovní čísla na kola a doprovodné vozy
  • polepy pro doprovodné vozy
  • tracker a instrukce k jeho obsluze

Zázemí v místě startu a cíle:

 • Vsetín je okresní město, které nabízí zázemí pro nocleh, parkování a vše potřebné k zázemí závodu
 • parkování pro doprovodná vozidla včetně krátkodobého kempování bude zajištěno na odstavném parkovišti u zimního stadionu
 • startovní proces bude probíhat na Dolním náměstí, kde bude možnost parkovat doprovodná vozidla hodinu před startem závodu
 • v rámci náměstí bude zajištěno WC, občerstvení lze využít v přilehlých restauracích

Trasy:

 • okolo Česka 1.950 km
 • okolo Česka a Slovenska 3.540 km
 • trasa závodu vede převážně po silnicích nižších tříd co nejblíže hranic ČR a SR
 • trasa je přesně daná a musí se dodržet v plném rozsahu. V případě změn, objížděk, náhlých situacích o těchto informuje aktuálně pořadatel, zároveň musí o nečekané situaci na trase a tím pádem její změně informovat závodník/tým
 • podrobnosti najdete na stránce trasa

Časové brány:

při nedodržení časového limitu bude závodník (tým) ze závodu odvolán.

místo od startu časový limit
Nové Město pod Smrkem 650 km 46 hod
Železná Ruda 1305 km 93 hod
Vsetín - průjezd na SK 1.950 km 139 hod
Bohdanovce 2650 km 190 hod

Kategorie:

kategorie trasa délka
A1 - jednotlivec okolo Česka a Slovenska 3.540 km
A2 - dvoučlenný tým okolo Česka a Slovenska 3.540 km
A4 - čtyřčlenný tým okolo Česka a Slovenska 3.540 km
B1 - jednotlivec okolo Česka  1.950 km
B2 - dvoučlenný tým okolo Česka 

1.950 km

B4 - čtyřčlenný tým okolo Česka 1.950 km

Princip závodu:

 • závod je definován jako SE ZAJIŠTĚNÍM, čili každý závodník (tým) má doprovodné vozidlo a doprovodný tým
 • závod nelze jet bez zajištění, každý závodník MUSÍ mít doprovodný tým. Přesná specifikace týmu níže

Doprovodný tým:

 • každý závodník musí mít doprovodný tým. Minimální obsazení týmu je jedno auto a tři členové posádky. Maximální doprovodný tým je dvě vozidla a osm členů posádky
 • pro závod štafet platí stejné pravidlo, ale členy doprovodného týmu můžou tvořit členové štafety, tzn. kdo v danou chvíli nezávodí, může být počítán jako člen doprovodného týmu
 • doprovodné týmy mají za úkol doprovázet závodníka (člena štafety) a poskytovat mu podporu ve smyslu zajištění stravy, možnosti odpočinku, servisu kol apod. 
 • doprovodné vozidlo musí dodržovat a respektovat pravidla silničního provozu! 
 • doprovodný tým je ve spojení se závodníkem
  • Komunikovat lze buď pomocí reproduktoru na doprovodném voze
  • Komunikovat lze pomocí vysílačky, přičemž závodník může mít sluchátko v jednom uchu na pravé straně
 • doprovodný tým zajišťuje komunikaci s pořadatelem. V každém doprovodném voze je k dispozici mobilní telefon s datovým připojením, který musí být po celou dobu závodu dostupný
 • podrobný popis o pohybu a pravidlech doprovodného týmu najdete v sekci pravidla

Navigace:

 • závodník a tým obdrží trasu závodu ve formátu .gpx vždy nejpozdeji měsíc před startem
 • závodník veze na svém kole GPS navigaci, která slouží k navigování po trase závodu
 • s navigací pomáhá i doprovodný tým, pokud je v dosahu závodníka

Online tracking:

 • každý závodník obdrží na prezentaci před závodem dva kusy GPS trackerů
 • jeden z nich slouží k online sledování polohy závodníka. Ten musí mít umístěn na kole či v dresu závodník po celou dobu jeho jízdy. Tým zajišťuje dobití a funkčnost trackeru
 • druhý tracker musí být po celou dobu závodu umístěn v hlavním doprovodném vozidle
 • přesné pokyny k funkci, obsluze a umístění trackeru budou zaslány závodníkům v předstihu před závodem a zároveň budou k dispozici při prezentaci před závodem

Rozhodčí:

 • na trase závodu se budou pohybovat rozhodčí, kteří budou dohlížet na dodržování pravidel závodu
 • na trase budou statické kontroly průjezdu závodníků
 • kontrola pohybu a dodržování pravidel bude probíhat i prostřednictvím trackerů

Penalizace a diskvalifikace:

 • prohřešky proti pravidlům závodu, jakožto i proti dopravním předpisům budou penalizovány dle jejich závažnosti a četnosti u konkrétního závodníka penalizací v řádu hodin
 • závažné přestupky, popřípadě opakované drobné přestupky můžou vést k diskvalifikaci závodníka
 • o penalizaci či diskvalifikaci rozhoduje hlavní pořadatel, nikoli rozhodčí. Rozhodčí pouze oznamuje případné prohřešky vedení závodu
 • o penalizaci bude informovám doprovodný tým vždy ihned po jeho udělení

Povinná výbava:

 • závodník a doprovodný tým musí dodržovat a respektovat pravidla a dopravní předpisy území, přes které závod projíždí
 • kromě povinné výbavy definované vyhláškou musí mít každý závodník povinnou výbavu danou pořadatelem, konkrétně:
  • kolo se specifikací UCI způsobilé pro provoz na pozemních komunikacích
  • řádně zapnutou cyklistickou helmu
  • minimálně 4 proužky reflexního materiálu (bílá nebo žlutá barva) o rozměru minimálně 5 x 2 cm na každé straně kola (výpletu)

  • červený reflexní proužek na zadní straně rámu či na sedle v rozměru minimálně 5 x 2 cm

  • bílý nebo žlutý reflexní proužek na každé klice

  • bílý reflexní proužek na každé straně řídítek zepředu o rozměru minimálně 5 x 2 cm

  • mezi 20:00 a 07:00 pak musí mít nasazeny a zapnuty blikačky (bílá vepředu a červená vzadu) s minimálním výkonem 15 lumenů

Registrace:

 • podrobnosti ohledně registrace do závodu najdete na stránce REGISTRACE