PRAVIDLA

RACAS - Race Around Czechia and Slovakia (závod okolo Česka a Slovenska) je ultracyklistický závod v délce cca 1.900 km (okolo Česka), nebo cca 3.500 km (okolo Česka a Slovenska).

Každý závodník a další účastníci se akce účastní na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jejich zranění či jinou újmu na zdraví, jako ani na majetku, nebo na zničení či ztrátě věcí.

Závod se jede v několika kategoriích:

 • Jednotlivec - závod okolo Česka (cca 1.900 km)
 • Jednotlivec - závod okolo Česka a Slovenska (cca 3.500 km)
 • Dvoučlenný tým - závod okolo Česka (cca 1.900 km)
 • Dvoučlenný tým - závod okolo Česka a Slovenska (cca 3.500 km)
 • Čtyřčlenný tým - závod okolo Česka (cca 1.900 km)
 • Čtyřčlenný tým - závod okolo Česka a Slovenska (cca 3.500 km)

Každý účastník závodu (závodník) musí být starší 18 let.

Start do závodu je v den a čas vyhlášený nejméně jeden měsíc před jeho termínem. Startuje se intervalově s odstupem nejméně 15 minut mezi jednotlivých účastníky dle počtu přihlášených.

Startovní skupiny a pořadí budou vytvořeny podle výkonnosti závodníků v logice nejsilnější startuje poslední.

Trasa závodu je přesně daná a je nutné ji přesně dodržet!

Trasu ve formátu GPX a route book s detailním popisem trasy, povrchu vozovky, charakteru silnic apod. obdrží přihlášený účastník nejméně 3 měsíce před startem (v případě pozdějšího přihlášení bezprostředně po něm). Aktualizovaný podrobný route book obdrží pak každý účastník maximálně 14 dnů před startem (vytištěný pak při prezentaci před závodem).

Pokud závodník musí z jakéhokoli důvodu trasu opustit, musí se na ní vrátit ve stejném místě a pokračovat dále. Odchylky od trasy budou penalizovány či povedou k diskvalifikaci!

Na trase závodu se účastník musí pohybovat výhradně vlastní silou. Pokud je nucen nastoupit do doprovodného vozu či jakkoli se popovézt po trase s přispění cizí síly, musí se následně vrátit zpět na místo opuštění a pokračovat v závodu vlastní silou.

V případě nenadálé události na trase (dopravní nehoda, přírodní překážka apod.) je nutné kontaktovat neprodleně pořadatele a v součinnosti s ním najít vhodnou objízdnou trasu. Pokud se nepodaří do 30 min pořadatele zkontaktovat, je možné vybrat nejvhodnější objízdnou trasu a ideálně zdokumentovat důvod objížďky (například pořízení fotografií či videa z místa).

V případě zásadní objíždky malého opravovaného území či dopravní nehody je možné závodníka naložit do doprovodného vozu, objet překážku a vrátit se bezprostředně za překážku na druhé straně. Odtud závodník pokračuje vlastní silou. O tomto postupu je nezbytné informovat neprodleněn pořadatele.

V případě velkého zdržení či objížďky, která svou délkou či charakterem cesty zkrátila či naopak prodloužila původní trasu závodu, má pořadatel právo nastavit časové zvýhodnění či penalizaci pro dodržení rovných podmínek.

Závodník, jako i doprovod musí dodržovat veškerá pravidla silničního provozu a jejich porušení, případná pokuta jde na jejich vrub. Porušení pravidel silničního provozu může vézt i k diskvalifikaci ze závodu.

Není povolena jízda tzv. v háku. Pokud se dva závodníci potkají na trase, můžou jet vedle sebe po dobu max. 15 minut. Minimální vzdálenost pro jízdu za sebou je 100 m.

Není povolena jakákoli pomoc od doprovodného týmu během jízdy, tzn. doprovodné vozidlo nesmí jet před cyklistou a rozrážet vzduch, stejně tak nesmí cyklistu tlačit. Stejně tak se nesmí za jízdy cyklista přidržovat doprovdného vozu. Cyklista se nesmí držet vozidla ani při stání na křižovatce apod. 

Za jízdy lze podat jídlo či cokoli z okýnka doprovodného vozidla, ovšem bez bezprostředního kontaktu s cyklistou. Toto se děje vždy z pravé strany vozu (od spolujezdce).

Cyklista nesmí používat sluchátka s muzikou či mluveným slovem. Jediné povolené je využití intercomu pro komunikaci s doprovodným vozem a to s jedním sluchátkem na pravém uchu cyklisty. Komunikovat lze též pomocí amplionu na střeše vozu s výjimkami viz níže.

Každý účastník (cyklista) musí mít doprovodný tým v minimálním počtu tří členů a jednoho doprovodného vozu. Pokud má závodník víc než jedno doprovodné vozidlo, na každé musí být minimálně dva členové týmu. Každý člen doprovodného týmu musí mít řidičské oprávnění. 

Každý účastník (cyklista), jako i tým v týmovém závodu může mít maximálně dvě doprovodná vozidla a maximálně osm členů doprovodného týmu.

Závodník může mít nad rámec doprovodných vozů jedno doprovodné vozidlo s fotografy či kameramany (tzv. media car). Takové vozidlo je potřeba dopředu ohlásit pořadateli a musí být soeciálně označeno. Media car nesmí pomáha cyklistovi během závodu a cyklista nesmí toto vozidlo využít k převážení či spánku.

Doprovodná vozidla mají za úkol doprovázet závodníka a poskytovat mu podporu. I doprovodná vozidla jsou součástí běžného silničního provozu a tento musí za všech okolností dodržovat.

Během denního světla tedy doprovází cyklistu systémem “předskakování”, tzn. na závodníka čekají na vhodném místě u trasy, poskytnou potřebnou podporu a pokračují dál. Je povoleno jet za závodníkem pouze za předpokladu malého provozu. V momentě, kdy se za doprovodným vozem vytvoří kolona více než dvou aut, musí závodníka předjet a poodjet.

Po setmění (20:30 až 5:30) je naopak nezbytné jet nepřetržitě za cyklistou a tvořit štít. Pro tento účel je nezbytné mít na doprovodném vozidle oranžové majáky a přídavná světla (bude upřesněno před závodem přihlášeným účastníkům).

Týmový závod - v jednu chvíli (kromě startu a cíle) jede vždy jen jeden člen týmu. Ten veze na kole (v dresu) tracker, který tak slouží jako “štafetový kolík”. Střídání může probíhat jen v místech, které jsou k tomu vhodná a předávka (střídání) nesmí bránit plynulosti dopravy a silničního provozu.

Kolo cyklisty (včetně rezervních) musí mít specifikaci UCI a musí být způsobilé pro provoz na pozemních komunikacích dle silniční vyhlášky ČR a SR, včetně veškeré povinné výbavy. Nad rámec této musí mít:

 • Minimálně 4 proužky reflexního materiálu (bílá nebo žlutá barva) o rozměru minimálně 5 x 2 cm na každé straně kola (výpletu).
 • Červený reflexní proužek na zadní straně rámu či na sedle v rozměru minimálně 5 x 2 cm.
 • Bílý nebo žlutý reflexní proužek na každé klice.
 • Bílý reflexní proužek na každé straně řídítek zepředu o rozměru minimálně 5 x 2 cm.
 • Mezi 20:00 a 07:00 pak musí mít nasazeny a zapnuty blikačky (bílá vepředu a červená vzadu) s minimálním výkonem 15 lumenů.

Kdykoli cyklista sedi na kole, musí mít nasazenou a zapnutou helmu, která splňuje normu ČSN EN 1078.

Během závodu se po trase budou pohybovat pořadatelé a dobrovolníci v pozici “rozhodčích”. Ti mají za úkol dohlížet nad dodržováním pravidel závodu a jsou oprávněni navrhnout udělení penalizace či diskvalifikace. Tento návrh bezprostředně po zjištění provinění předávají hlavnímu pořadateli a rozhodnutí o penalizaci dává ten.

Penalizace bude udílena v následující logice:

 • drobné porušení pravidel (nedostatečně blikající blikačka, chybějící reflexni prvek apod.) - připočet času 15 min.
 • prohřešek ohrožující zdraví závodníka, jeho týmu, případně účastníků provozu (jízda bez blikačky, projetí červené na semaforu, nedostatečně uchycená helma, apod.) - připočet času 1 hodina.
 • vážný prohřešek proti fair play (jízda v doprovodném autě, držení se auta, zkrácení si trasy apod.) - okamžité vyloučení ze závodu.

Informaci o udělené penalizaci či diskvalifikaci sdělí pořadatel závodníkovi či týmu prostřednictvím SMS bez zbytečných odkladů po rozhodnutí o ni.

Před závodem:

Pro závodníky a doprovodná vozidla bude ve startovním městě připraveno odstavné parkoviště. To bude zpřístupněno minimálně 24 hod před startem. 

Každý účastník / tým musí projít před startem procesem prezentace závodníka. Zde obdrží veškeré potřebné věci k závodu, jako startovní čísla, polepy doprovodných aut apod.

Předzávodní meeting se uskuteční ve vybraném prostoru v rámci startovního města dle počtu účastníků a startovního času maximálně 6 hod před startem.

Startovní ceremoniál:

Závodník musí být před startem ve startovním prostoru nejpozději 30 min před startem.

Závod startuje intervalově, rozestupy mezi závodníky jsou nejméně 5 minut.

Závodník startuje ze startovní rampy, hlavní doprovodné vozidlo vyráží bezprostředně z vyhrazeného parkovacího místa poblíž startovní rampy. Pakliže má závodník dvě doprovodná vozidla, druhé vyráží nezávisle mimo startovní koridor.

V závodu týmů startují všichni členové najednou a jedou pohromadě první stovky metrů za město, kde se odpojí první závodník a ostatní členové týmu nastupují do doprovodného vozu (konkrétní místo bude přesně definováno před startem). Stejně tak dojíždí všichni členové týmu pohromadě do cíle.

Každý tým určí dvě telefonní čísla, která jsou k dispozici a dostupná po celou dobu závodu. Tato čísla slouží ke komunikaci s pořadateli a pořadatelům ke komunikaci s týmem. Na tato čísla budou hlášeny veškeré změny na trase, případné penalizace apod. Tyto telefony musí mít datová připojení pro možnost zasílání fotografií a jednoduchých dokumentů.

Každý tým obdrží 2 ks GPS trackerů. Jeden pro cyklistu, tento musí být vždy na kole či v dresu cyklisty, který je na trase závodu (platí především pro závod týmů). Druhý trakce musí být po celou dobu závodu v hlavním doprovodném vozidle.

Trackery je tým povinnen udržovat po celou dobu závodu aktivní a nabité.

Přesné pokyny k obsluze a informace k umístění trackeru sdělí pořadatel na prezentaci před závodem.